Anatomie distální části končetiny, Podkovářská škola s r.o.

23.02.2013 15:51

     Ve dnech 23.-24.2.2013 se na půdě VFU Brno - Klinika chorob koní konal 2.seminář III.rekvalifikočního kurzu pod hlavičkou

     Podkovářské školy s r.o., úlohy přednášejícího se ujal MVDr Zdeněk Žert,Csc,dipl.ECVS. Jelikož do letošního III. ročníku

     je přihlášeno 30 adeptů, byl seminář rozdělen na dva dny, s ohledem na účast studentů předešlých ročníků.

 

     Teoretická část se týkala funkční anatomie končetiny a kopyta, makroskopické i mikroskopické anatomie kopyta a funkčnosti

     šlach a vazů ve všech fázích pohybu končetiny. Praktická část se zaobírala pitvou končetin.

 

     Tento seminář pomáhá posouvat vzdělání podkovářů ohledně končetin takřka na veterinární úroveň, což se na úrovni moderního

     profesionálního podkovářství jeví jako nezbytné.

Anatomie distální části končetiny, Podkovářská škola s r.o.

Záznamy: 1 - 10 ze 10

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com