Efektivnost hospodaření - 13/018/1310b/564/000420

25.08.2013 20:41

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací projekt: "Efektivnost hospodaření", registrační číslo: 13/018/1310b/564/000420

Lokalizace a časový plán vzdělávacích akcí v roce 2013, učební materiály
Číslo akce, datum a místo konání Od - do Téma vzdělávací akce
1. 31.08.2013 - PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., Lelekovice 320, 664 31 9.00 - 16.00 Výkonnost teplokrevných koní a její hodnocení
2. 14.09.2013 - Josef Rochovanský, Šlapanice 1, 273 71    9:00 - 19:00 Péče o končetiny a welfare chovaných koní
3. 18.10.2013 - TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 Měník 9:00 - 18:00 Ekonomika chovu koní v ČR, Program rozvoje venkova a systém přímých plateb po roce 2013
4. 13.10.2013 - TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 Měník 9:00 - 18:00 Nové technologie v chovu koní a ochraně končetin
5. 09.11.2013 - Hotel Majestic Praha, Štěpánská 33, 110 00 Praha 9:00 - 18:00 Péče o zdraví a welfare chovaných koní v ČR a v zahraničí
6. 16.11.2013 - VFU - Klinika chorob koní, Palackého 1/3, 612 00 Brno 9:00 - 18:00 Moderní způsoby diagnostiky a léčby onemocnění končetin koní
7. 13.12.2013 - TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 Měník 9:00 - 18:00 Zdraví koně a prevence, Program rozvoje venkova a systém přímých plateb po roce 2013
8. 1.3.2014 - VFU - Klinika chorob koní, Palackého 1/3, 612 00 Brno 9:00 - 18:00 Moderní poznatky z anatomie a fyziologie distální části končetin koní

Náplní tohoto vzdělávacího projektu byla odborná prezentace nejdůležitějších témat, která jsou potřebná pro pochopení problematiky v chovu koní v ČR. Se zvyšující se užitkovostí = výkonností koně  rostou požadavky na úroveň ošetřovatelské péče, vytvoření optimálních podmínek a celkového managmentu v chovech koní.  Projekt reagoval na potřebu zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti welfare koní, ošetřování a krmení chovných stád  a jejich reprodukce, principy šlechtění, dále postihoval základní témata správné péče o všechny kategorie zvířat na koňské farmě, přímou vazbu na udržbu krajiny, nové technologie chovu, modernizaci farem, ekonomie chovu  a další. Systém vzdělávání v rámci tohoto projektu také seznámil účastníky  s  požadavky EU na chov koní, přímé platby po roce 2013, Program rozvoje venkova po roce 2013, GAEC, SMR , BOZP a další a zajistí získání potřebných znalostí a praktických dovedností chovatelů koní.

Vzhledem k tomu, že byl tento vzdělávací program financován z fonfů EU, Programu rozvoje venkova, opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost, záměr b) odborné vzdělávání, řídil se jeho pravidly, dle kterých byl omezený počet účastníků na max. 20 osob na jednu vzdělávací akci. Tímto se ostatním zájemcům omlouváme.

Cíle projektu:

  • Zajištění odborného vzdělávání a zvýšení úrovně teoretických znalostí pracovníků zemědělských podniků zabývajících se chovem koní
  • Pomoc při vytváření silného zemědělského odvětví - chovu koní
  • Zavádění moderních poznatků do praxe v zemědělských podnicích - farmách s chovem koní a agroturistikou
  • Rozvíjení znalostí a zvyšování potenciálu stávajících pracovníků na farmách s chovem koní
  • Zajištění rychlejšího přístupu k aktuálním informacím - nové technologie v chovu koní
  • Umožnění doplnění potřebného vzdělání v oblasti zákonných požadavků na hospodaření ve vztahu k přímým platbám (Cross compliance)
  • Napomoci zavádění inovačních opatření k trvale udržitelným systémům hospodaření v zemědělských podnicích a podpořit tím opatření, která přispívají k trvale udržitelným pracovním místům.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti hospodaření na farmách s chovem koní.

Efektivnost hospodaření, r.č. 13/018/1310b/564/000420 - učební materiály

Výkonnost koní a její hodnocení

31.08.2013 09:00
Vlastní užitkovost teplokrevného koně = jeho výkonnost. Výkonnost teplokrevných koní a její hodnocení 1.pdf (383381)

Moderní způsoby diagnostiky a léčby onemocnění končetin koní

16.11.2013 09:00
Praktická diagnostika kulhání  (podle MVDr. Zdeňka Žerta, CSc, ECVS dipl.) Definice kulhání Kulhání je příznak ortopedických potíží koně, které se projevuje poruchou symetrie předvádění kontralaterálních (protilehlých) končetin a tím narušením harmonického cyklického pohybového projevu....

Zdraví koně a prevence, Ekonomika chovu, Program rozvoje venkova a systém přímých plateb po roce 2013

13.12.2013 09:00
ZDRAVÍ KONĚ A PREVENCE SYMPTOMY  ZÁKLADNÍCH NEMOCÍ KONĚ Horečka ( MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D.) Kůň patří mezi teplokrevná zvířata, která si udržují stálou tělesnou teplotu. Tělesná teplota u koně se měří v konečníku. Hodnota zjištěná měřením v konečníku zcela neodpovídá teplotě...

Moderní poznatky z anatomie distální části končetiny koně

Tato fotogalerie je prázdná.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com