Končetiny hříbat, Podkovářská škola s r.o.

24.04.2013 14:20

Ve dnech 20.-21.4. 2013 se v prostorách hřebčína Kubišta Měník konal 4.seminář III.rekvalifikačního kurzu na téma končetiny hříbat.

Posluchači byli seznámeni s odlišnostmi přístupu k hříběcím končetinám na rozdíl od končetin dospělých koní v průběhu růstu a vývoje

kostí, šlach a kloubů a s možnostmi nápravy vad postojů hříbat v tomto období, ortopedickými, veterinárními či zootechnickými.

Velký důraz byl kladen na pochopení příčin problémů hříběcích končetin a pohybového aparátu a také na správný přístup při fixaci

a zacházení s hříbaty během korektury i mimo ni. Pochopení této velice obsáhlé a zkušenosti vyžadující problematiky znamená velkou

šanci na eliminaci problémů končetin v následujícím sportovním využitím koně.

Lektorem a přednášejícím byl Ing. Jindřich Vinčálek

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com