Rob Renirie v Čechách

06.04.2013 09:00

ROB RENIRIE a vzdělávací seminář     

Ve dnech 5. - 6. dubna proběhl na hřebčíně Kubišta Měník vzdělávací seminář na téma "Rovnováha kopyta a končetiny", jehož lektorem se stal holandský podkovář Rob Renirie. Tento mistr podkovář je mezi celosvětovou a hlavně evropskou veřejností známý především díky excelentním sportovním výsledkům jím podkovávaných koní. Za zmínku stojí především drezurní koně Anky van Grunsven či kůň Totilas (trojnásobný vítěz MS a dvojnásobný vítěz ME v drezuře).

     Páteční den zahájil teoretickou přednáškou, při které se snažil početné publikum (58 posluchačů – podkovářů) seznámit s podkovářskými principy, jimiž se řídí při své práci. Jako základní a nejdůležitější označil precizní úpravu kopytního pouzdra, od níž se dle jeho názoru odvíjí celý úspěch podkování. Dále se věnoval problematice výběru vhodné podkovy. On sám preferuje podkovy širší a hlouběji rýhované, než je v Evropě běžné, což vysvětluje nutností dostatečné podpory nosného okraje kopyta a možností hlubšího nasazení podkováku na úroveň bílé čáry za současného dodržení vhodného přesahu podkovy. Jako nejvhodnější podkovu pro hrudní končetiny považuje obyčejnou jednočapkovou pantoflici s lehkým sáňkovým prohnutím francouzského typu. U předních podkov se dvěma bočními čapkami upozorňuje na částečné omezení svobodného růstu a pohybu kopytního pouzdra, taktéž varoval před neuváženým používáním ortopedických podkov, podložek a polstrů, které nesmí nikdy nahrazovat poctivou základní podkovářskou práci.

     Dále se věnoval problematice vlivu podkování v souvislosti s mechanikou pohybu, vyzdvihnul v tomto ohledu funkci prstu a silného rohového střelu. Také se okrajově zmínil o řešení některých nemocí rohového pouzdra, jmenovitě šlo o rozštěpy a kopyta zasažená onychomykozou. I v těchto případech poukazoval na nutnost pečlivé a správné korektury vzhledem k vyvážení končetiny. Rob Renirie říká, že "v jednoduchosti je síla" a dodává, že většina jím podkovávaných koní i na té nejvyšší úrovni je podkovávaná velmi jednoduše.
     Páteční odpoledne a sobotní dopoledne bylo věnováno praktickému podkování. Rob Renirie dohlížel na práci členů ŽSP, poukazoval na detaily při posouzení koní v klidu i v pohybu, upozorňoval na chyby či nedostatky a také sám předvedl svoji vlastní práci.
I přes četná upozornění a výtky ocenil zájem a šikovné ruce našich podkovářů.

     Seminář to byl velice hodnotný zejména s ohledem na specifický úhel pohledu na sportovní podkovářství a jeho velmi úspěšné aplikaci v nejvyšším sportu. Podkovářskému mistru Robovi Renirie děkujeme a doufáme, že na nás nezanevře a nevidíme se s ním
naposled.   

Za ŽSP Filip Študent

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com