1. Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F - předseda spolku

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com