16.-17.5.2014 - Seminář Josefa Rochovanského

16.-17.5.2014 - Seminář Josefa Rochovanského

Ve dnech 15. - 16. Května byl v kovárně učiliště v Roudnici n. Labem uspořádán podkovářský seminář. Organizátorem tohoto semináře byl podkovář specialista Josef Rochovanský společně s některými členy Živnostenského společenstva podkovářů a Podkovářskou školou s.r.o. Nevyužitá kovárna učiliště byla svým vybavením ideální pro uspořádání výukové akce pro mladé podkováře, protože je vybavena dostatečným počtem výhní, kovadlin a nářadí pro ruční kování jednoduchých přípravků a podkov.

Hlavními úkoly semináře bylo seznámit se s obsluhou výhně na koks, zopakování základních kovářských postupů a výroba podkovy pantoflice. Dále měli účastníci možnost upravit kopyto na mrtvé končetině, natvarovat a přibít na kopyto strojně vyráběnou podkovu. Každý den byl určen pro jinou skupinu zájemců o podkovářské řemeslo, ale zajímavá náplň semináře přitáhla některé absolventy na oba dva dny. Mladí podkováři byli po oba dny rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina pracovala pod vedením J. Rochovanského a ostatních členů ŽSP na kovadlinách a druhá polovina se zabývala podkováním mrtvých končetin s odborným dozorem J. Vinčálka. Při práci na kovadlině byl kladen důraz na správný ohřev materiálu, využití ergonomie, správnou volbu nářadí a jeho používání. Při výrobě podkovy bylo dbáno na správné parametry podle standartu europodkováře.

Při podkování neživé končetiny byla kontrolována správná úprava kopyt, výběr podkovy a její správné natvarování vzhledem k rovnováze kopyta. Způsob přibití podkovy a dokončovací práce byly poslední částí hodnocení. Na správnost úkonů při podkování mrtvé končetiny byl kladen důraz, protože je posledním článkem výuky podkovářů před podkováním živého koně.

Seminář byl naprostou většinou účastníků hodnocen velmi kladně. Posunul teoretické znalosti i praktické dovednosti mladých podkovářů dopředu směrem k úspěšnému absolvování zkoušky europodkováře.

Fotogalerie, viz. níže....

 

 

Fotogalerie: 16.-17.5.2014 - Seminář Josefa Rochovanského

Tato fotogalerie je prázdná.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com