20.10.2013 - Podkovářská expozice - Zámek Slatiňany

20.10.2013 - Podkovářská expozice - Zámek Slatiňany

nejprve z historie .........

"je to již několik desetiletí, co významného českého zootechnika a genetika prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka, DrSc. napadla myšlenka, která dala vzniknout hipologické sbírce slatiňanského zámku. Nejedná se o sbírku po původních majitelích Slatiňan, ale o soubor předmětů (obrazů, grafik, plastik a dalších), jež se kdysi nalézaly na mnoha hradech a zámcích a různých institucích po celé naší zemi. Všechny části sbírky ale nesou jeden společný znak - zobrazují koně v celé jeho kráse, hrdosti a majestátnosti, ukazují, jak zasáhl kůň do života člověka a opačně. Region východních Čech má dlouhou hipologickou tradici, knížecí stáje stojí přímo vedle zámecké budovy, a proto ne náhodou vybral prof. Bílek zámek Slatiňany do svého  smělého plánu. V roce 1946 podal návrh na zřízení Státního hipologického muzea. S nápadem souhlasil předseda Národní kulturní komise Zdeněk Wirt, který se zasloužil o přesun mnoha uměleckých předmětů získaných ze zkonfiskovaných objektů. Vlastní převoz mnoha tisíc předmětů začal v roce 1947, kdy se zámek dostal pod správu Ministerstva zemědělství. Hned poté se začalo s instalací expozice, která byla otevřena v roce 1950 - Kůň v umění. O dva roky později byla expozice rozšířena o vědeckou sbírku mapující anatomii a vývoj koně. Dnes je zámek Slatiňany i jeho hipologické sbírky ve správě Národního památkového ústavu, který investuje nemalé prostředky do postupné revitalizace celého areálu. Obnova expozice je více než nutná, protože se v ní ke změnám od jejího vzniku nedocházelo. Toto je však finančně i časově náročná záležitost, která by ale měla vést ke zkvalitnění a modernizaci celé expozice. Postupné proměny můžete sledovat na stránkách www.zamek-slatinany.cz, kde Vás o nich budou informovat".                              

www.zamek-slatinany.cz

Podkováři Živnostenského společenstva podkovářů ve spolupráci s vedením zámku upravili a doplnili dlouho nepoužívanou podkovářskou expozici. Klinika chorob koní (VFU Brno) zapůjčila velkou část exponátů k doplnění této expozice. Doufejme, že se Vám bude návštěva líbit.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com