23.-24.1.2016 Podkovářský seminář s Dr. Scottem E. Morissonem, DVM

Pozvánka na podkovářský seminář

Živnostenský spolek podkovářů a PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. ve spolupráci s Klinikou chorob koní na VFU v Brně Vás srdečně zvou na podkovářský seminář.

Po velmi úspěšném loňském podkovářském semináři je hlavním přednášejícím opět veterinární lékař a podkovář Dr. Scott Morrison, DMV., vedoucí oddělení podiatrie na veterinární klinice "Rood & Riddle Equine Hospital"v Lexingtonu (Kentucky). Odborný překlad zajistí MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS. Zvolenými tématy tohoto semináře jsou "Schvácené kopyto a podotrochlóza". Protože téma schváceného kopyta bylo probíráno na nedávném semináři Prof. Ch. Pollitta na ČZU v Praze především teoreticky a spíše z pohledu veterináře, nabízíme v tomto pokračování pohled podkováře a praktická řešení.

Datum a místo konání: 23. – 24.01.2016 na Klinice chorob koní při VFU v Brně, Palackého 1/3, 61200 Brno

Program:   

Sobota - 24.01.2016 od 09.00 hod. - prezentace

              10.00 hod. - Teoretické přednášek, v odpoledních hodinách praktické podkování

Neděle – 25.01.2016 od 9.00 hod. - Teoretické přednášky, praktické podkování

Pro účastníky semináře je připraveno malé občerstvení a nápoje. Ubytování a stravování si zajistí každý účastník sám. Účastnický poplatek činí 2.500,-Kč (pro členy pořádajícího Živnostenského spolku podkovářů a současných studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. 2.000,-Kč). Poplatek je vybírán v hotovosti při prezentaci účastníků. Účastníci semináře obdrží osvědčení o účasti.

Přihlášky lze zasílat následujícím způsobem:

E-mailem: misa.kubista@gmail.com

Níže uvedeným elektronickým formulářem, který najdete také na stránkách: www.podkovarska-skola.cz,  www.podkovarstvi-vincalek.cz.

Písemně: Michaela Kubištová, Měník 89, 503 64 Měník u Nového Bydžova

Telefonicky: 603228475

Uzávěrka přihlášek: 20.1.2016

                                                                        Za ŽSP zdraví a těší se na shledanou J. Vinčálek

Dr. Scott E. Morrison, DVM je akcionářem, veterinárním lékařem a specializovaným podkovářem na klinice "Rood & Riddle Equine Hospital"v Lexingtonu (Kentucky). https://www.roodandriddle.com/equinepodiatrycenter


"Rood & Riddle Equine Hospital" je veterinární klinika s kompletním servisem, která byla založena v roce 1986 jako centrum pro koně, kteří vyžadují specializovanou lékařskou a chirurgickou péči. Dnes je "Rood & Riddle Equine Hospital" pro své inovativní a vysoce kvalifikované ošetření koní známou a uznávanou klinikou po celém světě.  Nabízí  širokou škálu veterinárních služeb, včetně chirurgie, vnitřní lékařství, moderní diagnostiku, a mimo jiné má speciální oddělení pro koňskou podiatrii.


"Equine Podiatrie Center" kombinuje praxi kvalifikovaných veterinářů a podkovářů s pokročilou diagnostikou včetně digitálního rentgenu, MRI, a analýz videí se záznamy způsobu chůze.  Účelem je poskytnutí optimální péče o končetiny a kopyta koní. " Rood & Riddle Equine Hospital " a "Equine Podiatrie Center" nabízí nápravnou péči o kopyta a podkování koní, řeší problémy, jako je naviculárního syndrom, poranění měkkých tkání, osteitidy a úhlové deformity končetin u mladých koní, závažné stavy, jako jsou laminitidy, infekce, poranění kopyt, onemocnění bílé čáry, rakovina kopyta apod. Podkováři a veterinární lékaři této kliniky navrhují ortopedické podkovy a jejich aplikaci i pro chirurgicky řešené pacienty.

https://www.roodandriddle.com/equinepodiatrycenter

Přihláška na seminář s Dr. S. Morrisonem

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com