12.-14.6.2015 Podkovářské zkoušky a Akreditace EFFA

12.-14.6.2015 Podkovářské zkoušky a Akreditace EFFA

Ve dnech 12.-14.6.2015 se na Klinice chorob koní (VFU) v Brně konaly v pořadí již čtvrté podkovářské zkoušky. Ty letošní byly pro profesní spolek podkovářů významné z důvodu účasti akreditačního výboru EFFA v následujícím složení:

Předseda akreditačního výboru EFFA: Flemming Christensen (Dánsko)

Vicepresident EFFA: Bernard Vessiller (Francie)

Generální sekretář EFFA: Mr. Miles Williamson-Noble (Anglie), zastupoval současně zvolenou Ginny Ifould (Anglie)

Nebyli tedy zkoušeni pouze účastníci, ale i pořadatelé, lektoři a autorizované osoby. Akreditační výbor hodnotil učební plány PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., jejich soulad obsahu s aktualizovaným "Mezinárodním standardem Certifikovaného europodkováře", hodinové dotace výuky, nastavení obtížnosti a úrovně podkovářské zkoušky, způsoby hodnocení a skutečné hodnocení účastníků akreditovanými osobami panem Ing. Jindřichem Vinčálkem a MVDr. Zdeňkem Žertem. Zkoušky byly zároveň kontrolovány i Ministerstvem zemědělství ČR, jehož odbor vzdělávání zastupoval Ing. Ondřej Brožka. Předmětem této kontroly bylo dodržování průběhu zkoušky dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace Europodkovář. 

V pátek dne 12.6.2015 nastoupilo k písemné zkoušce celkem 9 uchazečů, studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.. Po vyhodnocení vstupního testu se 30-ti odbornými otázkami, který je zaměřen zejména na základní znalosti podkovářské problematiky, pokračovalo dále pouze 7 uchazečů. Následovala písemná práce, při které musí každý účastník během dvou hodin zodpovědět formou odborné eseje čtyři vylosované otázky. Tato písemná práce má za úkol hlouběji ověřit odborné znalosti zkoušených uchazečů. Tuto část zkoušky všichni absolvovali úspěšně.

Po prověření teoretických znalostí následovala první část (A) praktické zkoušky a to ruční výroba vylosované podkovy z pásoviny a její přibití na kopyto mrtvé končetiny koně. Časový limit 90 minut se stal pro jednoho účastníka nesplnitelný a do další části praktické zkoušky postoupilo již pouze 6 účastníků. 

Část praktické zkoušky (B), která se týkala ošetření končetin hříbat, se konala na Hřebčíně v Měníku. Důvodem rozdělení zkoušky je náročnost na transport 9 klisen se sajícími hříbaty. Pro každého uchazeče bylo připraveno jedno hříbě pro korekturu a ortopedická opatření odpovídající jeho věku a postavení končetin. Tuto část absolvovali všichni účastníci úspěšně. 

Nejtěžší část praktické zkoušky (C) zahrnuje posouzení vylosovaného koně, vyhodnocení starého podkování, nové podkování všech čtyřech končetin strojně vyráběnými podkovami a zhodnocení nového podkování. V průběhu této zkoušky uchazeč odpovídá na doplňující otázky zkoušejících. Největším problémem pro zkoušené nebyla ani tak kvalita podkování, jako časové limity, které většina využívala do poslední minuty. 

Na konci zkoušek zbývalo již pouze blahopřát šesti úspěšným europodkovářům, kterými se stali: 

Václav Kubeček, CE-F

Roman Adlt, CE-F

Ing. František Čoudek, CE-F

Radek Nesvačil, CE-F

Bc. Alexander Sirota, CE-F

Ing. Pavel Ježek, CE-F

Další blahopřání a tentokrát PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o. a Živnostenskému spolku podkovářů náleží za splnění podmínek pro přidělení úplné akreditace organizací EFFA. 

Dále bychom rádi poděkovali odborným asistentům panu Filipovi Študentovi a Josefu Rochovanskému za jejich pomoc po celou dobu zkoušek a panu Zdeňkovi Polákovi za odborný překlad po celé tři dny.

 

 Zleva nahoře: Flemming Christensen z Dánska,      Bernard Vessiller z Francie, překladatel Ing. Zdeněk      Polák, MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS, Josef        Rochovanský, Ing. František Čoudek CE-F, Roman Adlt  CE-F, Mr. Miles Williamson-Noble z Anglie, Michaela  Kubištová a Ing. Jindřich Vinčálek CE-F. Zleva dole:  Filip Študent CE-F, Radek Nesvačil CE-F, Václav  Kubeček CE-F, Bc. Alexander Sirota CE-F, Ing. Pavel  Ježek CE-F.

 

 

Podkovářské zkoušky a Akreditace EFFA

Tato fotogalerie je prázdná.

Podkovářské zkoušky a Akreditace EFFA 2015

..........klikněte pro více informací........

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com