Anatomie a fyziologie končetin, Postoje a předvádění končetin - leden 2008

Anatomie a fyziologie kopyta, postoje a předvádění - – první odborně vzdělávací workshop

Vzdělávací projekt: EUROPODKOVÁŘ I., Registrační číslo projektu: 07/002/3310a/562/000793

Ve dnech 17. –18.1.2008 proběhl v prostorách hřebčína ŠCHK Kubišta s.r.o. dvoudenní seminář, první z celé řady seminářů, které spadají pod odborně vzdělávací projekt Europodkovář I ,  který vznikl za podpory EU.

Seminář byl v rozsahu 16-ti hodin a zúčastnilo se ho kolem 20-ti  posluchačů, přednášejícím byl pan ing. Jindřich Vinčálek a MVDr. Petr Přikryl.

V připravené učebně byl na projektoru promítán pohybový aparát koně a jejich části (kosti, vazy, šlachy, cévy, nervy …).

Přednášející dopodrobna rozebrali jednotlivé části končetin, jejich funkci, provedli rentgenologické vyšetření a na základě jejich výsledků poukázali na možné vady, odchylky a jejich adekvátní řešení. Plnohodnotná byla přednáška o výživě kopyta a nedostatku nebo nadbytku energie a živin ve vztahu k postoji koně a kopytu. Z větší části byl seminář teoreticky zaměřen. Diskuse byla věnována  vlivu krmení a výživy na kopyta koně.

Druhý den se přistoupilo k praktické části semináře, kde bylo na živých koních demonstrováno správné předvedení a postavení koně před podkováním v klidu a poté v pohybu. Bylo poukazováno na správnost postavení v klidu a vyšetření každé končetiny zvlášť. Účastníkům semináře byla poskytnuta možnost vidět několik koní s různými vadami postoje, špatným úhlováním kopyt. Závěrem si mohl každý posluchač vyzkoušet předvedení koně a zároveň i popsat jeho postoj a poukázat na jeho klady a zápory, popř. navrhnout řešení problému.

 

 

 

 

 

                      

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com