Diagnostika kulhání - klinické a zobrazovací vyšetřovací metody - březen 2008

Diagnostika kulhání - klinické a zobrazovací vyšetřovací metody

Vzdělávací projekt: EUROPODKOVÁŘ I., Registrační číslo projektu: 07/002/3310a/562/000793

                   V pořadí třetí seminář první části vzdělávacího programu Europodkovář byl uspořádán v Brně ve spolupráci s VFU klinikou chorob koní, dne 22.3.2008. Tradičně vysokou odbornou úroveň zajišťoval hlavní přednášející MVDr. Žert a jeho přednáškám naslouchalo 32 účastníků. Tématem semináře byla diagnostika kulhání koně a diagnostické metody. Celý seminář byl rozdělen do tří částí.

                 V první části bylo především definováno kulhání koně. Na rozfázovaném pohybu koně byly teoreticky probrány možnosti kulhání a jeho projevu v jednotlivých fázích pohybu končetin.Do souvislosti s kulháním byla dána i nepravidelnost pohybu ostatních končetin, hlavy, hřbetu a pánve. Přednášku doprovázely názorné příklady kulhání na promítaných videosekvencích, v jejichž zpomalených částech byly problémy končetin velmi dobře prezentovány.

                 Druhá část semináře byla věnována vyšetřovacím metodám končetin, což prověřilo úroveň znalostí anatomie koňských končetin získaných v prvním semináři. Na živém koni byly postupně prezentovány palpační metody včetně vyšetření kopyta, ohybové, klínové a balanční zkoušky. Dále byla také probrána svodná anestezie.Celou část  provázela bohatá obrazová dokumentace, RTG vyšetření .

                 Přednáška v třetí části semináře se zabývala zobrazovacími metodami používanými při diagnostice kulhání. Nejobsáhleji se účastníci zabývali rentgenologií. Právem se shodli na tom, že tato metoda je v našich podmínkách nejrozšířenější a z podkovářského hlediska má největší praktické uplatnění. Po teoretickém úvodu, kde byly probrány způsoby rentgenového zobrazování, začala praktická část. Přítomní dokonale využili nejen aktuálních RTG snímků, ale také rentgenového archívu kliniky a bohatých zkušeností přednášejících. Na mnoha srovnávacích příkladech se učili rozeznávat  podotrochlozu, špánek, kroužek, fraktury kostí končetin, zkostnatělé chrupavky a další problémy zjistitelné touto metodou. Na závěr semináře se absolventi seznámili se zbývajícími zobrazovacími metodami jako jsou sonografie, magnetická rezonance, scintigrafie a termografie.

                   Během celého semináře probíhala bohatá diskuze. Na místě byly  řešeny dotazy  absolventů  teoretickým i praktickým způsobem. Velkou devizou semináře byly velké praktické zkušenosti jak podkovářů, tak přednášejícího MVDr. Žerta. Celý seminář proběhl v duchu konstruktivní spolupráce a úroveň jeho obsahu jistě posunula výš odbornost nejen podkovářů ŽSP, ale všech zúčastněných.                            

Za ŽSP Ing.Jindřich Vinčálek

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com