EFFA V ČECHÁCH - ZASEDÁNÍ AMG V PRAZE 7.-10.11.2013

EFFA V ČECHÁCH - ZASEDÁNÍ AMG V PRAZE 7.-10.11.2013

 

Každým rokem je jedna ze členských zemí pověřena pořádáním mezinárodního zasedání členských podkovářských asociací. Pro rok se této role ujímá Česká republika v zastoupení Živnostenského společenstva podkovářů. Společné zasedání zástupců všech podkovářských asociací členských zemí EFFA se bude konat v Praze ve dnech 7.-10.11.2013 v Praze. O programu a průběhu Vás budeme informovat.

Pro přehlednost Vám zodpovíme několik otázek.

KDO JE EFFA?

EFFA (Evropská federace podkovářských asociací) byla založena 14.12.1997 na veterinární škole v Maisons Alfort v Paříži. Vlastnímu založení předcházely společné přípravné schůze ve Stoneleigh (UK - 1995, Utrechtu (NL) a Veroně (IT) v roce 1996.

 

EFFA Prosazuje a podporuje nejvyšší standardy ve vzdělávání podkovářů

 

Cíle EFFA:

  • vytvořit zázemí pro šíření znalostí a osvědčených odborných postupů mezi podkováři celé Evropy
  • podpořit všechny evropské země bez ohledu na to, zda jsou to členské země Evropské unie či ne, které přijmou základní standard jako minimum vzdělání každého podkováře a akreditovat národní profesní kvalifikace, které jsou s těmito standardy v souladu
  • pořádání vzdělávacích akcí a podkovářských soutěží po celé Evropě s cílem zvýšení úrovně podkovářství 
  • zlepšit životní podmínky koní podporou nejvyšších standardů pro korekturu a podkování koní
  • předejít a zamezit utrpení a týrání koní vyplývající z neodborných korektur nezkušenými a nevzdělanými osobami a podporovat zdravé a bezpečné postupy
  • podporovat spolupráci mezi podkováři, veterináři a chovateli
  • podporovat země bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikací s cílem zvýšení podkovářských standardů a splnění norem způsobilosti dle EFFA

Členské země EFFA

ANGLIE

ALŽÍRSKO

RAKOUSKO

ĆESKÁ REPUBLIKA - PROSTŘEDNICTVÍM ŽSP ČLENEM OD ROKU 2005, AKREDITOVÁNA V ROCE 2009

DÁNSKO

FINSKO

FRANCIE

NĚMECKO

MAĎARSKO

ISLAND

IRSKO

MALTA

NIZOZEMÍ (HOLANDSKO)

NORSKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÝCARSKO

 

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com