Novela zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Od 1.1.2013 vejde v platnost novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.  Pro podkováře a jejich práci přináší tato novela jednu velmi důležitou změnu.

Paragraf 2:  1)  Zakazuje týrání zvířat.

                    2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat

Paragraf 4:  1.   Za týrání se považuje:

                     i)  podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s vyjímkou těch, které jsou   

                         volně v   prodeji , provádět krvavé zákroky pokud nejsou provedeny osobou odborně způsobilou nebo úprava

                         kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost

                        podle zvláštního právního předpisu, 10), za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony,

                        

 

 

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com