Palmární bolestivost kopyt - duben 2008

      Vzdělávací projekt pro podkováře Europodkovář II byl úspěšně zahájen  velkým seminářem uspořádaným v prostorách kliniky chorob koní VFU Brno ve dnech 2.- 4. 5. 2008.

Vzhledem k začínající sportovní sezoně bylo zvoleno téma „Palmární bolestivost kopyt, které zahrnuje často diskutovanou podotrochlozu a navíc také stále častější onemocnění kolaterálních vazů.

        Seminář začal v pátek odpoledne teoretickou částí. Přednášky k vybranému tématu měli MVDr Žert, ing. Vinčálek a Dr.Hans Castelijns z Itálie, který v úvodu klasifikoval jednotlivé anatomické problémy koňských končetin, způsobující palmární bolestivost kopyt. Dále ve své přednášce popsal jednotlivé vyšetřovací metody používané ve veterinární a podkovářské praxi pro diagnostiku a lokalizaci problémů pří palmární bolestivosti kopyt. Současně  navrhoval ortopedická podkovářská opatření, která dával do souvislosti s povrchy jízdáren a kolbišť, se sportovním zaměřením a využitím koně při respektování jeho přirozeného postoje. Přednáškou o vlivu správného překlápění kopyta na palmární bolestivost kopyt pak navázal ing. Vinčálek a zároveň na příkladech nastínil úroveň českého podkovářství v dané problematice. MVDr Žert se tradičně zhostil překladu a během bohaté diskuze, která se během přednášek rozvinula, doplňoval podkovářství bohatými veterinárními zkušenostmi. Výměna teoretických znalostí pokračovala až do večerních hodin.

          Sobota a nedělní dopoledne byly věnovány praktické části semináře. Postupně bylo představeno devět koní s pohybovými problémy a vyšetření jejich zdravotních potíží proběhlo s maximální pečlivostí. Ve vybraném vzorku předváděných pacientů byly zastoupeny rozličné výkonnostní kategorie koní.  Například dvouletý dostihový kůň, výkonná parkurová klisna, 16-ti letý valach po sportovní kariéře, dva drezurní koně a další. Na základě  vyšetření, zhodnocení terénních podmínek, ve kterých se pohybují,  způsobu práce a  druhu jejich využití, bylo navrženo  a provedeno nejvhodnější podkování.

            Semináře se zúčastnilo 76 podkovářů, veterinárních lékařů a chovatelů koní. Tento poměrně velký počet účastníků potvrzuje vzrůstající zájem  o problematiku zdraví  koňských  končetin.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com