Podkovářská škola s r.o., kurs C/10

Ve dnech 12. a 13.10. proběhl na hřebčíně Kubišta Měník 10. kurs pro skupinu C. Tématem byla klasifikace nepravidelných

kopyt, postoj končetiny a jeho vliv na kopyto, kopyto široké a kopyto úzké. Následovala praktická úprava bosých kopyt.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com