Podkovářská škola s r.o., kurs C/11

Dne 16.11.2013 proběhl v prostorách Kliniky chorob koní na Veterinární a Farmaceutické university v Brně

11. seminář skupiny C. Tento byl otevřený pro obě skupiny kursu C a pro členy ŽSP.

Tématem byli moderní způsoby diagnostiky a léčby onemocnění končetin a především kopyt koní.

MVDr Zdeněk Žert a ing. Jindřich Vinčálek interpretovali přednášky na výše uvedená témata,

které proběhly na Mezinárodním podkovářském symposiu v Kreuthu 2013.

Tento seminář je spolufinancován z ESF-Programu rozvoje venkova- opatření I.3.1. Vzdělávání a informace,

v rámci vzdělávacího projektu Efektivnost hospodaření, reg. číslo: 13/018/1310b/564/000420

 

V rámci symposia vystoupili se svými příspěvky tito přednášející:

- Simon Alt (CH) : kopyto jako součást celku, diagnostické metody a anatomie-pohled na končetiny z hlediska

                               anatomického a rentgenologického

- Hans Castelijns (I) : končetiny hříbat, využití znalostí růstu a vývoje hříběcích končetin k jejich úpravě či nápravě

                                     deformit. Postupy při prevenci rozvoje nepravidelných postojů.

- Bernard Duvernay (CH) : Představil jeho projekt Flying Anvil Foundation. Tento projekt pomáhá rozvoji

                                              podkovářství v rozvojových zemích.

- Ruedi Blumer (CH) : předozadní rovnováha kopyta i všeobecná rovnováha koně, podkovářské postupy při práci

                                      s těžištěm kopyta a jejich vliv na celkovou mechaniku pohybu koně.

- Andreas Eberl : povoláním architekt, porovnání metod Ruediho Blumera a Gene Ovnicka, mechanika kopyta

                              převedená na úroveň matematicko-fizikální.

- David Canes (ESP) : Zástupce nové generace španělských podkovářů, prezentace jejich přístupu k podkování

                                        koní, vliv správné úpravy kopyt a podkování na držení těla a postavení končetin

 - Lorenzo d´Arpe (I) : italský veterinář, vliv doplňujících léčebných metod na léčbu schváceného kopyta

                                     (laser, shock wave, pohybování koní a způsob podkování)

- Loic Entwistle : zásady správného umístění podkováků, jejich vliv na kopyto, druhy podkováků a jejich aplikace.

- Scott Lampert (USA) : funkce rozpěrek, rovnováha kopyta vzhledem poměrům anatomických útvarů v kopytě.

                      

 

                                       

 

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com