Podkovářská škola s r.o., kurs C/8

Ve dnech 24. a 25.8. proběhl na hřebčíně Kubišta Měník osmý kurs skupiny C. Tématem byla klasifikace

nepravidelných kopyt, postoj končetiny a jho vliv na kopyto. Jmenovitě byly probrány odchylky od pravidelných os

končetin v rovině frontální a jejich vliv na kopyto, kteý má za následek kopyto sbíhavé či rozbíhavé.

V praktické části si účastníci procvičovali popis koní a praktické korektury.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com