Podkovářská škola s r.o., kurs C/9

Podkovářská škola s r.o., kurs C/9

Ve dnech 21. a 22.9. proběhl na hřebčíně Kubišta Měník 9. kurs skupiny C. Tématem byla klasifikace nepravidelných

kopyt, postoj končetin a jeho vliv na kopyto, dále pak sagitální a horizontální rovina, kopyto špalkové, překlubní

a diagonální. V odpoledních hodinách probíhalo hodnocení postojů končetin a praktické korektury - úpravy bosých kopyt.

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com