Proběhla pravidelná korektura stáda a členská schůze ŽSP

Proběhla pravidelná korektura stáda a členská schůze ŽSP

Dne 23.8. proběhla pravidelná korektura stáda a členská schůze ŽSP. Na schůzi byla učiněna rozhodnutí

týkající se vzdělávacího projektu z Programu rozvoje venkova a organizačních záležitostí letošní AMG EFFA,

(valné hromady EFFA), kterou letos ŽSP zajišťuje a pořádá. Bližší informace ing. Jindřich Vinčálek, Michaela

Kubištová.