Zápis z VH ŽSP 2010

Zápis z VH ŽSP 2010

Valná hromada Živnostenského společenstva podkovářů pro rok 2010

Měník – 7.1.2011

Program:

 • Prezentace zúčastněných
 • Úvod - Zpráva o činnosti v roce 2010
 • Zpráva o činnosti ŽSP 2010
 • Finanční zpráva
 • Plán akcí na rok 2011
 • Podkovářská škola s.r.o.
 • Členská základna – Pojištění členů v rámci EU
 • Zkoušky Europodkováře v roce 2011
 • Hlasování – souhlas se zápisem

Prezentace zúčastněných –  členů =100%

Členská základna pro rok 2011 – rekapitulace, pojištění pro rok 2011 v rámci EU

 1. Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F
 2. Jiří Kubias, CE-F
 3. Libor Dolák, CE-F
 4. Michal Fišer, CE-F
 5. Martin Kostka
 6. Josef Hrabina
 7. Petr Černok
 8. Josef Rochovanský
 9. Filip Študent
 10. Milan Rázek
 11. Martin Marek
 12. František Chmelík
 13. Zdeněk Dvořák
 14. Karol Farkaš – Slovenská republika
 15. Ing. Maroš Klobušník - Slovenská republika
 16. Zdeněk Podešva
 17. Zbyněk Novotný
 18. Radomír Kubáč
 19. Petr Přibyl
 20. Michal Mašinda
 21. Aleš Tomáš
 22. Jan Šedrla                                                       
 23. Miroslav Kreps 
 24. Leoš Nešvera
 25. Ladislav Kubišta  - Slovenská republika, trvale žijící na území ČR
 26. Radovan Konečný

Pro rok 2010 bylo uzavřeno a uhrazeno  pro tyto členy pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele v rámci celé Evropy.

Čestné členství: Ing. Pavel Horák, MVDr. Zdeněk Žert, CSc., MVDr. Petr Přikryl, MVDr. Jakub Plachý.

Sekretariát: Michaela Kubištová, Václava Boušková

Zkoušky Europodkováře v roce 2011

Na zkoušky Europodkovářů, které proběhnou ve dnech 4.-5. června 2011 jsou přihlášeni: Filip Študent, Zdeněk Podešva, Ing. Maroš Klobušník, Benjamin Neméth

Závěrečné hlasování – souhlasím s předloženým zápisem  z Valné hromady , konané v Měníku dne 7.1.2011 – počet zúčastněných: 25 členů.

PRO:            25                           PROTI:      0                 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:    0

7.1.2011 v Měníku

Zapsala: Michaela Kubištová                                        Ověřili:  Ing. Jindřich Vinčálek, Libor Dolák

           

 

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com