Zpráva o činnosti ŽSP 2008

Zpráva o činnosti ŽSP 2008

Zpráva o činnosti ŽSP v roce 2008

Činnost Živnostenského společenstva podkovářů v roce 2008 byla velmi bohatá a dala by se rozdělit podle zaměření do čtyř oblastí.

První místo zaujímá bezesporu vzdělávání. Již v minulém roce byly rozpracovány a podány ke schválení dva projekty zaměřené na odborné vzdělávání podkovářů. Vzhledem k tomu, že společným cílem obou projektů bylo hlavně zvýšení podkovářské úrovně v české republice na úroveň EFFA standardů nastavených pro EU, byly i zvoleny i názvy vzdělávacích programů na Europodkovář a Inovace tradičního podkovářství. Počátkem letošního roku byly oba programy schváleny a od ledna 2008 probíhaly souběžné semináře v prostorách VFU Brno, hřebčína Měník a v Plačicích. Z celkového počtu více než dvaceti seminářů bylo uspořádáno 5 seminářů s účastí zahraničních lektorů. Posledního mezinárodního semináře se zúčastnil rekordní počet 187 posluchačů. Členové ŽSP absolvovali i další vzdělávací akce, například v měsíci dubnu seminář k podotrochloze pořádaný Českou hipiatrickou společností v Hradci Králové, v červnu to byl seminář v rakouském Harmannsdorfu pořádaný firmou Weiss a v říjnu již tradiční návštěva workshopu firmy Luwex v německém Kreuthu.

Na druhém místě, hodnotíme-li významnost, rozhodně stojí práce ŽSP na úrovni kvalifikace a hodnocení podkovářského řemesla v ČR. Zástupci společenstva v Sektorové radě zemědělství postupně dosáhli přeřazení podkovářství z oboru strojírenství pod zemědělství, kam rozhodně patří i podle klasifikace EU. Dalším významným krokem bylo oddělení podkováře od zemědělského kováře a schválení jako samostatného povolání. Velmi obtížným a dlouze diskutovaným tématem mnoha zasedání sektorové rady bylo postupné schvalování a konečné odhlasování kvalifikačních a hodnotících standardů povolání podkovář, které se skládá z dílčích kvalifikací pomocník podkováře, podkovář a podkovář specialista nebo-li europodkovář. Obsah schválených standardů byl zpracován podle standardu evropského podkováře ustanoveného členskými zeměmi EFFA, byl přeložen do angličtiny a předložen akreditačnímu výboru EFFA spolu s žádostí o akreditaci podkovářských zkoušek v ČR. Podle vládou schválených standardů byl vypracován i nový rámcově vzdělávací program pro učňovské podkovářské školství, jehož uvedení do praxe očekáváme.

V pořadí třetí oblastí činnosti je propagace dobrého jména ŽSP a kvalitní práce všech členů pracujících pod touto organizací. V minulém roce se uskutečnily čtyři akce reprezentačního a propagačního charakteru. První dvě akce se týkaly reprezentace na zahraničních podkovářských soutěžích. Členové ŽSP Jiří Kubias a Petr Černok prezentovali svoje podkovářské umění 14.-16.března v otevřeném mistrovství Dánska, kde obsadili velmi pěkné 18 a 24 místo v celkovém pořadí 70ti soutěžících. Za měsíc na to proběhlo podkovářské mistrovství Evropy v něměckém Hamburku, kde český tým při stejném složení obsadil ve velké konkurenci 14 místo. Další dvě akce byly spíše propagační. Dne 31.6. byl v Brně zorganizován Den dětí ve znamení koně a na této akci předváděli členové ŽSP podkování koní a ruční výrobu podkov. Druhou propagační akcí bylo zajištění podkovářské služby a sponzorování Voltižního mistrovství světa na přelomu července a srpna v prostorách brněnského výstaviště.

Poslední oblast činnosti by se dala nazvat podkovářskou osvětou. Jedná se o odborné přednášky pro jezdce, chovatele a majitele koní. První přednáška proběhla 19. ledna u Klatov na oblastní členské schůzi chovatelů českého teplokrevníka a jejím tématem byla "péče o končetiny hříbat". Druhá přednáška na téma "kovat či nekovat" proběhla 20. září při výstavě koní v Lysé n. Labem. Třetí akcí na poli osvěty byly dva výukové bloky ve dnech 1. a 8. prosince pro studenty bakalářského studia oboru Chovatel koní při Vysoké škole zemědělské v Praze.

Veškerá činnost byla koordinována na pravidelných měsíčních setkáních členů ŽSP a její vyhodnocení a zakončení roku bylo uskutečněno na Výroční členské schůzi v prostorách hřebčína Měník.

ing. Jindřich Vinčálek - předseda ŽSP

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com